"Norge best på finanskrise"

Publisert Oppdatert

Norge er antakelig verdens beste land å oppleve en finanskrise i, skjønt også her blir det tøffere tider med flere arbeidsledige framover. Men vi vet at det kommer oppgangstider igjen, skriver organisasjonen HR Norge på sine nettsider.

En stor og skjermet offentlig sektor er med på å gjøre Norge til verdens beste land å oppleve en finanskrise i. Faktisk kunne SSB nettopp melde at sysselsettingen i kommunene hadde gått relativt mye opp siste år. Bak en stor offentlig sektor står en rik stat, som også pumper oljepenger inn i privat sektor i en hastighet og mengde som kun overgås av et av de landene hvor finanskrisen har truffet hardest - Storbritannia. Men også i norsk arbeidsliv er det noen som sliter med tunge omstillinger. Og prognosene tilsier tøffere tider med flere arbeidsledige fremover.

- For dem den treffer er finanskrisen reell nok - virksomheter, lokalsamfunn, familier og enkeltindivider. Finanskrisen er en nedtur som best kan sammenlignes med depresjonen på 30-tallet. Men noen selskaper kom også styrket ut av de tidene. De hadde hatt mot og evne til å satse også i motbakke, og la umiddelbart konkurrentene bak seg da ting skjøt fart igjen, påminner Even Bolstad, daglig leder i HR Norge. Han viser også til skremmende funn fra BCG/EAPM rapporten "Creating People Advantage", som ble lansert 11. Juni;

- Svært mange ledere i Europa definerer strategisk perspektiv på HR området som ett år. Men det er ikke blant disse du finner fremtidens vinnere, mener Bolstad og illustrerer med å gjengi Terje Venold, konsernsjef i Veidekke, sine advarsler i DN 15. juni: "Jeg vil ikke gjøre samme feil som ved forrige krise. Vi hadde da ansettelsesstopp og sluttet å ta inn sivilingeniører samtidig som de unge sluttet å søke byggrelaterte studier på universitetene. Fra 1990 tok det ti år før vi kom tilbake på akseptabelt nivå på sivilingeniørsiden".