Norges største konferanse om by- og næringsutvikling

18.-19. september arrangeres konferansen ”Citysense 2008” i Larvik.

Publisert Oppdatert

"Citysense 2008" er et samarbeid mellom Link Larvik AS, Statens vegvesen, Miljøverndepartementet, Innovasjon Norge, Vestfold fylkeskommune og Odysseé reklamebyrå.

Blant foredragsholderne er forfatter professor Richard Florida ved universitetet i Toronto, ifølge en pressemelding fra arrangørene "kjent for sine oppsiktsvekkende og overbevisende teorier om kreative byers effekt på næringslivet, og for sin `kreative klasse´". I tillegg kommer blant andre Tor Nørretranders, Helle Søholt, Erling Dokk Holm, Christian Joys, Ingebrigt Steen Jensen og Terje Moe Gustavsen

I pressemeldingen heter det også: "Mange mener den teknologiske utviklingen og globaliseringen fører til at vi kan bo og jobbe hvor som helst, at verden blir flatere og flatere. Men slik er det ikke, skal vi tro professor Richard Florida, verdens fremst foreleser om byutvikling, som nå kommer til Norge for første gang."

En rekke foredragsholdere vil drøfte framtidens byer i et tverrfaglig perspektiv "der det viktigste nasjonale programmet for byområder i Norge de neste seks årene, blir et av hovedtemaeene". Fokus rettes mot byer med godt bymiljø og lavest mulig utslipp av klimagass.

Regjeringen har invitert 13 norske byer til programmet, som er inndelt i fire kategorier: 1) Areal og transport, 2) energibruk i bygg, 3) forbruksmønster og avfall og 4) tilpasning til klimaendringer.

Kulturminster Trond Giske åpner konferansen. Og vinnerprosjektet for Vakre vegers pris 2008 offentliggjøres.

Du kan holde deg opppdatert ved å følge med på http://citisense.no/