Norges største riveprosjekt?

Hellik Teigen-gruppen, representert ved selskapene Norscrap og Pewe Entreprenør, er i gang med det som blir omtalt som Norges største rivejobb.

Norscrap og Pewe Entreprenør har revet de to Søderberghallene ved Hydro på Karmøy. Rivejobben ble omtalt som Norges største riveprosjekt. Miljøvernministeren vil oppfylle EUs ønske om 70 prosent gjenvinning av bygg- og anleggsavfall innen 2020. Gjenbruk av betong bør bli en viktig del av dette.

Norscrap og Pewe Entreprenør har revet de to Søderberghallene ved Hydro på Karmøy. Rivejobben ble omtalt som Norges største riveprosjekt. Miljøvernministeren vil oppfylle EUs ønske om 70 prosent gjenvinning av bygg- og anleggsavfall innen 2020. Gjenbruk av betong bør bli en viktig del av dette.

Publisert Oppdatert

I følge Hydro er rivingen av den eldste delen av aluminiumsverket på Karmøy større enn rivejobben på Ekofisk. Dermed kvalifiserer rivingen av de to Søderberghallene til betegnelsen norgeshistoriens største rivejobb.

Norscrap har allerede hatt arbeidet med å rive innmaten og aluminiumscellene i de to store fabrikkhallene og nå nylig signerte Hellik Teigen-gruppen kontrakten for riving av byggingsmassen.

Det opplyses fra Hydro at de to Søderberghallene, som hver er én kilometer lange, veier til sammen rundt 225.000 tonn. I sin tid var hallene Norges lengste bygninger.

Det er Norscrap som har fått oppdraget med å rive hallene og Pewe Entreprenør er leid inn med maskiner og operatører.

Gjenvinning

Jobben med å demontere hallene innvendig startet for ca et år siden og mye av jobben har bestått i å fjerne 340 elektrolyseceller. I forbindelse med rivejobben skal nesten alt materiale gjenvinnes.

- Vi kaller rivingen av Søderberghallene for et miljøprosjekt. 95 % av alle mineraler og metaller skal gjenvinnes. Da rivejobben ble lagt ut på anbud ga vi beskjed om at gjenvinning av metaller og mineraler ville bli vektlagt. Norscrap tilbød 95 %, som var det beste tilbudet, sier Svein Erik Wiksnes, informasjonssjef hos Hydro på Karmøy.

Da tungt.no var på besøk var maskiner og operatører fra Pewe Entreprenør i full gang med å rive den søndre delen av bygningsmassen. Det er denne delen det haster mest med, da det skal bygges et nytt gjenvinningsanlegg for aluminium på området. Byggetomta skal stå klar i september nå i år, mens resten av rivejobben skal være ferdig høsten 2012.