Ny asfalt på Ørland

Utbedringen av flyplassdekket på Ørland hovedflystasjon har nådd en viktig milepæl. Under en markering tirsdag 12. oktober ble 40 mål med ny asfalt på taksebaner og seks oppstillingsplasser for jagerfly formelt overlevert fra Forsvarsbygg til Luftforsvaret.

Publisert Oppdatert

Årets arbeider omhandlet grunnarbeider med fjerning av gammel betong, masseutskifting, ny belegningsstein og asfaltering. I tillegg har en av plattformene foran en av hangarene fått et flunkende nytt steindekke, og oppstillingsplassene eller "druene" for jagerfly er oppgradert.

-Arbeidene ble gjennomført på en meget kort tidsperiode, men vi kom i mål som planlagt, sier prosjektleder Randi-Grethe Pedersen i Forsvarsbygg.

Tilstede på markeringen var både representanter fra byggherren Forsvarsbygg, entreprenørene Thor Gjul AS , NCC Roads AS og Lintho Steinmiljø AS og ikke minst Luftforsvaret ved sjef for 138. Luftving, brigader Tom Georg Guttormsen.

Neste skritt i prosjektet vil være å legge nytt dekke på hoved-oppstillingsplassen for fly på stasjonen. Dette dekket er på hele 29.000 kvadratmeter. I tillegg skal det legges belegningsstein foran to av hangarene. Disse arbeidene er planlagt gjennomført neste år.