Brobygging:

Ny bro på sekunder

Barton Corner Bridge var i ferd med å kollapse og det hastet med å få på plass ny bro.

Kun elleve dager tok det å rive og bygge ny motorveibro på Rhode Island.

Kun elleve dager tok det å rive og bygge ny motorveibro på Rhode Island.

Publisert Oppdatert
Kun elleve dager tok det å rive og bygge ny motorveibro på Rhode Island.

Kun elleve dager tok det å rive og bygge ny motorveibro på Rhode Island.

Broen Barton Corner Bridge er en del av motorveien I-95 på Rhode Island, nord-øst for New York. Den ble bygget i 1958, er vel 30 meter lang, har tre kjørefelt i hver retning og daglig passerer i underkant av 80.000 kjøretøy over broen.

En kartlegging av broen viste at den hadde skader i bærekonstruksjonene og i tillegg var hoveddragerne skadet etter flere påkjørsler av kjøretøy med for høy last.

Halvert

For å begrense byggeperioden til et minimum, ble den nye broen støpt i to deler ved et nærliggende anlegg. Da halve broen var revet, ble en ny halvdel «kjørt» på plass ved hjelp av selvgående modultransportører.

Så ble samme operasjon utført på den andre halvdelen av broen. I følge entreprenøren ble anleggstiden halvert ved at oppdraget ble utført på denne måten. Kostnaden for prosjektet var beregnet til ca. 41 millioner kroner.

Se «time-lapse»-videoen av den elleve dager lange byggeperioden under.