Ny direktør import i A-K maskiner

A-K maskiner har ansatt Bo Walin som ny direktør import. Wallin kommer fra stilling som Sales Director i AGCO med overordnet ansvar for selskapets aktiviteter i Norden og Baltikum.

Publisert Oppdatert
A-K maskiner har ansatt Bo Walin som ny direktør import.

A-K maskiner har ansatt Bo Walin som ny direktør import.

Vi er nå i en ny fase der vi også ser behov for å styrke toppledelsen i
selskapet, uttaler adm direktør Gunnar Thorud.

Vi er nå i en ny fase der vi også ser behov for å styrke toppledelsen i selskapet, uttaler adm direktør Gunnar Thorud.

A-K maskiner har vært gjennom store omveltninger siden selskapet ble kjøpt av Bertel O. Steen AS i 2008 og har klart å vende en negativ trend og underskudd til stabilt overskudd.

Dette har skjedd blant annet gjennom en profesjonalisering av alle ledd i organisasjonen med økt fokus på rutiner og ytelse innenfor hvert forretningsområde.

- A-K maskiner er opptatt av å bygge en god organisasjon med et sterkt målfokus. Vi er nå i en ny fase der vi også ser behov for å styrke toppledelsen i selskapet, uttaler adm direktør Gunnar Thorud.

- Vi har derfor besluttet å styrke vår toppledelse med posisjonen direktør import som skal ha operativt ansvar for A-K's import aktiviter på landbrukssiden og da spesielt inkludert dialogen med alle våre gode leverandører. Dette blir med andre ord en av de viktigste posisjonene i selskapet og vil selvsagt inngå som en del av ledergruppen. Bo Wallin vil tiltre selskapet så fort dette er praktisk mulig.

Som ny direktør import har vi ansatt Bo Wallin. Han er Lantmästare, med utdannelse fra Sveriges Lantbruks Universitet Alnarp og har 25 års solid erfaring fra landbruksmaskinbransjen og fra ledende stillinger innenfor produkt, markedsføring og salg samt ledelse av det svenske selskapet AGCO AB.

De siste 10 årene har han innehatt en stilling som Director Sales Nordic & Baltic for AGCO EAME. - Jeg ser fram til å starte i A-K maskiner, sier Bo Walin. - Jeg har fulgt selskapets utvikling nøye gjennom flere år, og har notert at det en betydelig snuoperasjon og utvikling

som har skjedd i selskapet. Jeg har stor tro på nye vekstmuligheter for A-K maskiner, og når jeg har blitt kjent med selskapets ambisjoner, er dette et fremtidsrettet konsept som jeg ser fram til å bli med på, sier han.

- Den kompetansen som Bo Wallin har med seg er verdifull for A-K på flere måter, sier Gunnar Thorud. - Hans operative erfaring vil gi oss direkte utveksling, mens hans mer strategiske erfaring er god med tanke på de spennende prosjektene som ligger i A-K maskiner sine fremtidsplaner. Vi er veldig fornøyd med å ha fått Bo Wallin med oss på A-K laget, avslutter Gunnar Thorud.

Les også: Ny importør av New Holland anleggsmaskiner