Ny E6 og jernbane

Regjeringen har konkludert om valg av trasé for firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa i Eidsvoll og Stange kommuner. Anlegg av veg og bane skal skje samtidig, slik at trafikkmessige og miljømessige ulemper blir minst mulig og at kostnadene begrenses.

Publisert Oppdatert