Ny generasjon ståltanker

Vera Tank lanserer nye tankløsninger utviklet med fokus på å hindre lekkasjer og søl.

Publisert Oppdatert

Sikker lagring av drivstoff, brensel, kjemikalier og andre forurensende væsker har aldri vært viktigere. Bedriftsledere og myndigheter setter stadig strengere krav til en sliten norsk tankpark. Vera Tanks nye ståltanker er utviklet med fokus på HMS og å hindre tyveri, heter det i en pressemelding fra Vera Tank AS

Vera Tanks ståltanker leveres både som enkeltvegg og dobbeltvegg opp til 50m3. Dobbeltveggede tanker har lekkasjedeteksjon med væske og ikke vakuum.

Ståltankene kan leveres med et eget Vera-kabinett, hvor alt teknisk utstyr er innelåst bak doble dører. Vera-kabinettet fungerer også som oppsamling av søl i forbindelse med tankfylling og eventuelt søl fra fylleslange og automatpistol. Kabinettet har egen drenering for kontrollert oppsamling av spill og søl.

Tankene har solide løftelommer for truck og løfteører for kran og en sikker og god leiderkonstruksjon. Tanken utrustes med tak for å skjerme pumpe- og kortløsninger og festeanordning for alle typer pumpeløsninger.

Flybunkringsservice AS har installert en 10m3 dobbeltvegget Vera Ståltank. Tanken er en dieseltank bestykket med en P72 flerbrukerpumpe, Vera-kabinett, digital nivåmåler, elektrisk koblingsboks, vann- og partikkelfilter, peilestav, mekanisk overfyllingsvern, visuell lekkasjedeteksjon og innvendig epoxy overflatebehandling.

Flybunkringsservice AS er sertifisert av Shell Aviation og leverer flydrivstoff og kjemikalier samt en del andre produkter til flere norske flyplasser. Daglig leder i Flybunkringsservice, Ray Nelson, forteller at tanken som er installert på Rygge Lufthavn forsyner diesel til alle kjøretøyene på flyplassen.

I alt brukes Veras ståltank av 4 selskaper som fordeler dieselforbruket seg imellom ved hjelp av en multibrukerpumpe levert av Vera Tank. - Vera Tank sine ståltanker tilbyr de beste løsningene når det gjelder sikkerhet mot lekkasje og kontroll med spill.

Tanken er praktisk innrettet og enkel å bruke både for tilbringerbil og for tankbrukerne. I tillegg er den utrustet slik at den er enkel å flytte fra en oppstillingsplass til en annen. - Brukerne er svært godt fornøyd med tanken, fortsetter Nelson.

- Driftsstabiliteten er upåklagelig og de tekniske utformingene gjør tanken svært brukervennlig. - Og jeg må legge til, avslutter Nelson. - At den tekniske støtten og oppfølgingen vi får fra Vera Tank er helt suveren.