Ny graveinstruks i Oslo

Fra 1. oktober 2008 gjelder ny graveinstruks for gravearbeid på de kommunale gatene og veiene i Oslo. Instruksen gir et tydeligere regelverk, med større fokus på sikkerhet, enn det den gamle instruksen gjorde.

Publisert Oppdatert

Den nye graveinstruksen avløser den gamle instruksen fra 1997 og 2004, og i motsetning til den gamle graveinstruksen gjelder den nye kun på kommunale gater og veier i Oslo, skriver Oslo kommune på sine hjemmesider.

Den nye graveinstruksen gir et tydeligere regelverk å forholde seg til. Hvis et selskap graver uten gravetillatelse vil det i første omgang få varsel og i neste omgang bli utestengt i 6 mnd.

Manglende/dårlige sperringer og farlige forhold for andre trafikanter har lenge vært en utfordring. Den nye graveinstruksen poengterer derfor at publikum får bedre sikkerhet ved graving i gata. I tillegg skal det også tas hensyn til universell utforming, så funksjonshemmede kan passere selv ved midlertidige sperringer. Byens innbyggere oppleve økt sikkerhet rundt graveområder.

Samferdselsetaten bruker store summer på å reparere gravinger i gater og veier, når garantitiden på 1 år er utløpt. Med den nye instruksen vil byen få mer effektive gravinger og bedre og mer holdbare istandsettinger, heter det fra Oslo kommune.