Ny krisepakke fra regjeringen

Publisert Oppdatert

Finanminister Kristin Halvorsen legger i dette øyeblikket fram ytterliggere en krisepakke fra regjeringen.

tungt.no har grunn til å tro at den er på rundt 35 milliarder.

Pakken skal være rettet spesielt mor forventet arebdisledighet, ikke minst som følge av sterke signaler fra bygg- og anleggsnæringene.

- Dette er for å belyse vår arbeidsplan, detaljene vil vi komme tilbake til, ganske enkelt fordi de ikke er bestemt enda.

- Omfanget av arbeidsledigheten er også noe usikker, og vi ønskedr å handle i rett målestokk, sier finansministeren på Storinget i dag.