Ny ledelse i LNS

Vi beklager sterkt at Økokrim har tatt ut siktelse for grov korrupsjon mot vår adm. direktør Malvin Nilsen og vår styreleder Frode Nilsen i forbindelse med Store Norske-saken, skriver informasjons- og markedssjef Beate Bø Nilsen i en pressemelding til NTB i dag. - Dette har kommet som et sjokk på oss alle. Både selskapet og de personer som er siktet er innstilt på samarbeid og åpenhet i forhold til den pågående etterforskning fra Økokrims side. Dersom det viser seg at Malvin og Frode Nilsen har trådt feil i Store Norske-saken tar de ansvaret for det, forteller hun videre.

Publisert Oppdatert

Informasjonssjefen har i dag sendt ut en uttalelse om det hele. Vi gjengir under hennes kommentar som vi har fått via NTB:

Disse siktelsene er et alvorlig anslag mot vårt omdømme, tillit og troverdighet. LNS-konsernet har gjennom flere tiår hatt stor betydning for næringsutviklingen og arbeidsplasser i landsdelen. Vårt fokus nå er å beskytte verdiene og de mange dyktige medarbeidere som gjennom en årrekke er bygget opp i konsernet gjennom store og anerkjente prosjektleveranser i inn- og utland. I den forbindelse har både adm. direktør og styreleder besluttet å trekke seg fra sine posisjoner inntil saken er avsluttet. Begge mener at selskapene er best tjent med at nye personer, uten bindinger til Store Norske-saken, overtar ansvaret fremover.

I en ekstraordinær generalforsamling i dag 28. september 2010 er Inge K. Hansen valgt som styreleder i LNS. Det er vi glade og stolte over. Han har en erfaringsbakgrunn som ikke bare vil skape ro og opprettholde tillit, men som også vil være med på å løfte selskapet videre.

Inge K. Hansen (64) har en lang og fremtredende karriere i norsk næringsliv. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har tidligere blant annet vært adm. direktør i Orkla Finans, finansdirektør og konstituert konsernsjef i Statoil før han ble hentet til konsernsjefstillingen i Aker Kværner. Han er nå uavhengig rådgiver og styreleder blant annet i Gjensidige Forsikring, NorSun, Bertel O. Steen og Hotell- og Restauranthuset Continental. I tillegg sitter han i styrene i Norsk Hydro, NordWind, Master Marine, Jiffy International og Sissener. Han har tidligere også vært styreleder i Avinor, NordWind og Handelshøyskolen BI.

I ekstraordinær generalforsamling er Bjørnar Olsen valgt som ny styreleder i LNS Spitsbergen. Han har tidligere vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i fem år, og blant annet ledet Finanskomitéen. Olsen er i dag informasjonssjef i Statkraft Energi Region Nord.

Dag Rindal Brox er i tillegg konstituert som adm.direktør i LNS. Dag Rindal Brox (49) er utdannet ingeniør ved Narvik Ingeniørhøgskole og sivilingeniør ved Tekniska Högskolan i Luleå. Han har bred erfaring innen bygg og anlegg, med bakgrunn fra rådgivende ingeniørvirksomhet og forskning. Han har tidligere blant annet vært rådgivende ingeniør i Multiconsult og avdelingsleder i Barlindhaug Consult. Brox har siden mars 2008 vært prosjektleder i LNS Spitsbergen og kjenner derfor LNS-konsernet fra sine oppgaver som prosjektleder og kontraktskoordinator.

For å unngå at konsernets pågående og planlagte prosjekter skal bli skadelidende og for å sikre nødvendig kontinuitet, vil både Malvin og Frode Nilsen stå til disposisjon og arbeide i konsernet.