Ny Nanset-selger i Østfold og Oslo

Sjur Wethal (32) overtar som salgskonsulent for Nanset Standard i Østfold og Oslo. Wethal har sin utdannelse fra BI og tidligere arbeidserfaring fra Forsvaret samt salg av prosjektstyringssystemer til entreprenørbransjen.

Publisert Oppdatert

Høsten 2008 begynte Sjur Wethal i Nanset Standard AS. Han har den siste tiden hatt stillingen som serviceleder i Nanset parallelt med jobben som produktansvarlig for HeatWork teletinemaskiner. I tiden fremover vil Sjur kombinere rollene som salgskonsulent region Østfold og Oslo, samt produktansvarlig for HeatWork.

Vegard Gultvedt skal heretter utelukkende jobbe som storkundeansvarlig i Nanset. For å sikre kundene kontinuitet i overgangen vil Vegard Gultvedt i en overgangsfase bistå Sjur Wethal i den lokale oppfølgingen i Østfold og Oslo.

Sjur vil sammen med Vegard og resten av personellet i region øst ha tilhold på avdelingen ved Lillestrøm.

Service utføres som tidligere fra lokale servicemekanikere.