Ny Økern-tunnel ute på anbud

Publisert Oppdatert

dag utlyses anbudskonkurransen for ny tunnel på Økern i Oslo. Dette er den siste av de seks store entreprisene i forbindelse med veiprosjektet Ring 3 Ulven - Sinsen.

- Denne entreprisen er så kompleks og omfattende at flere kriterier enn pris er avgjørende i valget av entreprenør. Vi har derfor valgt å benytte en tilbudsmetodikk som tar hensyn til dette. Tilbydere skal levere beskrivelse av gjennomføringsmåte i konvolutt 1, mens pristilbud leveres i konvolutt 2, sier Torfinn Svendsen, byggeleder i Statens vegvesen.

Tilbudsfrist

Frist for innlevering av tilbud er satt til mandag 09. februar 2009. Det vil da bli gjennomført en lukket tilbudsåpning av konvolutt 1 (kap F og K1/K2). Åpning av konvolutt 2 (pristilbud) vil være åpen, og gjennomføres mandag 09.mars 2009.

Tilbudskonferanse

Tilbudskonferanse med befaring arrangeres onsdag 26. november 2008 kl. 12.00, med møtested Økern Torgvei 4, 0580 Oslo. Mer informasjon om konkurransegrunnlaget finnes på www.doffin.no.

Anleggsaktivitet fra sommeren 2009

Vedståelsesfristen er satt til 22.mai 2009, og kontraktssignering er planlagt gjennomført i løpet av våren 2009. Det er forventet at arbeidene kan starte opp kort tid etter.