Ny øy i Bunnefjorden av overskuddsmasse

Oslofjordens lengste badestrand, et bilfritt boligområde med kanaler mellom husene eller en øy hvor viktige arter kan blomstre opp igjen. Det er noen av forslagene til hva en ny øy i Bunnefjorden kan ha plass til.

Flere små øyer. Østerøya er formet med poller, viker og sund. Det bidrar til nytt plante- og dyreliv, og ulik bruk.

Flere små øyer. Østerøya er formet med poller, viker og sund. Det bidrar til nytt plante- og dyreliv, og ulik bruk. Foto: Illustrasjon: Link Landskap

Publisert Oppdatert

Når tunnelene til den nye Follobanen skal bygges, vil det bli svært mye stein som må fraktes vekk. Oslo Havn forslår at steinen kan brukes til å lage en ny øy i Bunnefjorden. ¿Ideen om å lage en ny øy i Bunnefjorden oppsto etter et møte om hva som positivt kunne gjøres med de store overskuddsmassene fra Follobanen og Bekkelaget renseanlegg.

- Når man har laget den nye Follobanen og utvidet Bekkelaget renseanlegg, sitter man igjen med stein tilsvarende tre Kheopspyramider. Hvis all denne steinen skal fraktes med bil, vil det bli rundt 900.000 turer med lastebil. Vi vil spare miljøet for store belastninger dersom vi kunne frakte denne steinen sjøveien, sier Karlsen.

Oslo Havn foreslår at steinen fraktes på lekter ut til Storeflua, en naturlig grunne midt mellom Ljansbruket og Hellvik. Her vil man kunne lage en øy på opp mot 300 dekar.

På et folkemøte på Nesodden tirsdag 4. desember la tre ulike arkitektkontor fram sine forslag til hvordan en slik øy kan se ut og hva slags aktiviteter man kan legge til rette for der.

- Jeg synes dette er veldig spennende forslag som viser hvor mange ulike muligheter vi har dersom vi går videre med idéen om å lage en ny øy, sier Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Oslo Havn KF.

Varierte forslag

Jensen & Skodvin Arkitekter foreslår å lage Oslofjordens lengste badestrand. De foreslår også å bygge boliger og "kolonihage"-hytter på den nye øya.

Link Landskap har tatt utgangspunkt i at det er viktige arter som er i ferd med å forsvinne fra Oslofjorden. De foreslår at øya bygges opp slik at arter som østers, ålegress og edelløvskog vil trives godt der.

Snøhetta ser for seg en øy som kan bli et sentralt element i en videre utvikling av Fjordbyen. De beskriver en prosess hvor mange må jobbe sammen for å finne ut hvordan den nye øya kan bli.

- Vi er veldig spente på hva folk synes om disse forslagene. Derfor har vi opprettet en egen fane på Oslo Havns Facebook-side hvor vi håper at mange vil delta i debatten. Du kan også sende oss dine innspill på e-postadressen [email protected], sier Stilluf Karlsen.

Må konsekvensutredes

Hvis Oslo Havn får positive tilbakemeldinger på ideen om å lage en ny øy i Bunnefjorden, må miljøkonsekvensene utredes nærmere.

- Foreløpig er dette bare en idé. Det er selvsagt mye som må vurderes og utredes nærmere før man eventuelt går videre med prosjektet, sier Karlsen.

Slik kan det bli. Jensen & Skodvin foreslår å lage flere øyer. Med hytter, boliger, sandstrand, park og naturreservat.

Slik kan det bli. Jensen & Skodvin foreslår å lage flere øyer. Med hytter, boliger, sandstrand, park og naturreservat. Foto: Illustrasjon: Jensen & Skodvin Arkitekter