Ny parsell Bu-Brimnes

Nå er andre byggetrinn på veiprosjektet rv. 13 Bu-Brimnes i Hardanger startet opp, en ny daglinje med rassikring over Bugjelet.

På den nye veilinja ble det satt opp 860 m med betongrekkverk. Brimnes ferjekai i bakgrunnen.

På den nye veilinja ble det satt opp 860 m med betongrekkverk. Brimnes ferjekai i bakgrunnen. Foto: Foto: Geir Brekke

Publisert Oppdatert

Opprinnelig plan for nyanlegget var å bygge deler av strekningen i tunnel. Men underveis gjorde Statens vegvesen fremlegg om endring av reguleringsplanen, med bygging av dagline i høy skjæring i stedet for tunnelen. Resultatet er at trafikantene har fått en ny, moderne vei med delvis god utsikt mot fjord og fjell.

Tålmodige trafikanter

Veistrekningen som er åpnet på nyåret 2013 er 900 meter lang og går i bratt og rasfarlig terreng. Det har vært krevende for entreprenøren E. Oppedal & Sønner å sprenge og flytte ca. 90.000 kubikk samtidig som trafikken skulle avvikles uten for mye venting. En del nattestenging har det vært i siste fase på sprengingsarbeidet, og trafikantene har vært svært tålmodige gjennom hele byggeperioden, skriver vegvesen.no.

Fjellskjæringn er opp til 28 meter høy. Det er satt inn rundt 300 sikringsbolter i fjellsiden på byggetrinn 2 mellom Bu og Brimnes.

Nå pågår arbeidet med byggetrinn 3, videre mot Hardangerbrua på Bu. Her det flatere terreng. I perioder vil det likevel pågå sprenging frem til sommeren, med stenginger på inntil 30 minutt etter sprengingen.

Deler av nyanlegget er bygd med dobbelt fjellskjæring. Til høyre pågår planering av sidearealet.

Deler av nyanlegget er bygd med dobbelt fjellskjæring. Til høyre pågår planering av sidearealet. Foto: Foto: Geir Brekke