Ny snøskredvarsling skal redde liv

– Hvert år dør mennesker i snøskred i Norge. Målet med snøskredvarslingen er å forhindre ulykker og at liv går tapt. I tillegg vil den bidra til å bedre sikkerheten og fremkommeligheten på veg og jernbane, sier Njål Farestveit, prosjektansvarlig i Statens vegvesen.

Statens vegvesen er en sentral samarbeidspartner i prosjektet og vil bruke snøskredvarslingen til mer effektiv stenging og åpning av skredutsatte veier.

Statens vegvesen er en sentral samarbeidspartner i prosjektet og vil bruke snøskredvarslingen til mer effektiv stenging og åpning av skredutsatte veier.

Publisert Oppdatert

Varsom.no varsler snøskred og skal bidra til å forhindre ulykker i fjellet og bedre sikkerheten på veg og jernbane.

Snøskredvarslene publiseres i NVEs varslingsportal www.varsom.no og blir et viktig hjelpemiddel for alle som ferdes i vinterfjellet. Varsling av jord- og flomskred kommer på plass i mars/april 2013.

Bedre flyt på vegen

Statens vegvesen er en sentral samarbeidspartner i prosjektet og vil bruke snøskredvarslingen til mer effektiv stenging og åpning av skredutsatte veier.

- Vi kan gå ut tidligere med informasjon om når vi stenger veger, slik at det blir enklere for trafikantene å gjøre riktige vegvalg. I tillegg kan vi bli enda flinkere til å stenge vegene til riktig tidspunkt før skredene går og åpne raskest mulig når skredfaren har avtatt, forteller Farestveit.

Regionale varsler

Varslingstjenesten lager varsler for de mest utsatte områdene på Vestlandet og fjellene i Sør- og Nord-Norge. Varslene følger den europeiske skredfareskalaen og publiseres fire ganger i uken.

Snøskredvarslene er regionale og dekker et større geografisk område.

Varsom.no på mobil

Varsom.no kan også benyttes på mobil. Mobilen gir enkel tilgang til varslene, og du finner i tillegg råd om hvordan du forholder deg til de ulike faregradene.

Observatører

Snøskredvarslingen har 60 observatører som jobber med å innhente informasjon om snøskredfare vinteren gjennom. Statens vegvesen har utdannet 17 observatører som hver bruker en dag i uken til dette arbeidet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for snøskredvarslingen og Varsom.no. Tjenesten er utviklet og driftes i samarbeid med Statens vegvesen, Jernbaneverket og Meteorologisk institutt.