Resten av Mofjellbekken-bru sprengt:

Ny sprenging på Skjeggestad

Resten av Skjeggestad bru sprengt på onsdag 25. mars.

Resten av Skjeggestad bru ble sprengt onsdag. Det som nå står igjen blir revet med pigging.
Resten av Skjeggestad bru ble sprengt onsdag. Det som nå står igjen blir revet med pigging.
Publisert Oppdatert

Det er brukassen mellom søylene i akse 2 og 4, ca. 70 meter, og søyle i akse 3 og 4, på sydgående bru som skal sprenges. Brukassen fra landkaret i nord og fram til første søyle i akse 2 skal rives etterpå med pigging. AF Decom har vært utførende entreprenør på sprengingen.

video

I løpet av mai

Resterende rivearbeider er planlagt ferdig i løpet av mai måned. Selve brukonstruksjonen vil bli knust ved pigging.

video

Bygger opp igjen

Brua skal bygges opp igjen lik den som var der, men grunnen rundt fundamentene blir forsterket med kalk-/sementpeler. Eksisterende landkar i begge ender og fundamenter og søyle i akse 2, og fundamenter i akse 3 og 6 skal brukes om igjen.

 

Sprengningen er også denne gang teknisk svært utfordrende og det er viktig å ivareta sikkerheten.

Forberedelser til sprengningen

Før sprengningen er det lagt ut knuste betongrester fra søndre del av brua og Leca-kuler under den delen av brua som skal sprenges. Det skal fungere som pute for bruelementene når de faller ned ved sprengningen. Det er wiresaget et snitt tvers gjennom brukassen noen meter syd for søyle i akse 2.

Vegstenginger i forbindelse med sprengning av Skjeggestad bru

Fylkesveg 314 Holtungveien blir stengt i sikkerhetssonen ved Skjeggestad bru fra og med onsdag 25. mars fra kl. 10.00 til kl. 14.00.

Fylkeveg 755 Sørbyveien blir stengt ved sikkerhetssonen ved Skjeggestad bru onsdag 25. mars fra kl. 10.00 til kl. 14.00.