E6 Frya - Sjoa:

Ny vei i gamle spor

De mest omfattende arkeologiske undersøkelsene i Gudbrandsdalen noensinne har gitt oppsiktsvekkende ny kunnskap.

Noen av gjenstandene som er funnet i forbindelse med arkeologiske undersøkelser i Gudbrandsdalen.

Noen av gjenstandene som er funnet i forbindelse med arkeologiske undersøkelser i Gudbrandsdalen.

Publisert Oppdatert
Illustrasjon av ny E6 og tunnel ved Frya.

Illustrasjon av ny E6 og tunnel ved Frya. Foto: Statens vegvesen

En ny film viser de omfattende funnene som er gjort i forbindelse med E6-utbyggingen i dalen.

I disse dager rulles tungt maskineri på plass i Gudbrandsdalen, klare for å starte arbeidet med å bygge 34 kilometer med ny E6 mellom Frya og Sjoa. Det skjer etter at arkeologer fra Kulturhistorisk museum, på oppdrag fra Statens vegvesen, de to siste årene har saumfart hele traseen på jakt etter spor fra tidligere tider.

Statens vegvesen har nå laget en film som dokumenterer de arkeologiske utgravingene og de mange funnene. Filmen skal vises på besøkssenteret som til høsten skal etableres på Statens vegvesens rigg i Ringebu.

Flom og ras

Til tross for at det har bodd folk i Gudbrandsdalen i mange tusen år, er det aldri tidligere funnet spor etter gamle langhus i dalen. Utgravingene i forbindelse med veiutbyggingen har avdekket i alt 12 slike hus. Det største er 44 meter langt og 1500 år gammelt. Arkeologene har også gravd fram 10.000 års flom- og rashistorikk i Gudbrandsdalen, og kan slå fast at dalen har vært herjet av en rekke voldsomme flommer opp gjennom historien.