Ny vei tar ni år

Fra bestemmelsen blir tatt til veien står ferdig, går det svært lang tid, viser oversikt fra Statens vegvesen.

e18 veiutbygging motorvei jernbane tog biler

e18 veiutbygging motorvei jernbane tog biler

Publisert Oppdatert

Ikke rart at veiutbyggingen her til lands virker å skje i krabbegir. Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har funnet ut hvor lang tid det tar fra det blir bestemt at en ny vei skal bygges eller en gammel vei oppgraderes, til veien står ferdig.

Ny vei tar ni år

Oversikten fra Statens vegvesen viser at det tar hele ni år å få en ny vei på plass. Årsaken er at det skal gjennomføres en rekke formelle planprosesser, med politisk behandling både lokalt, i fylket og til slutt på Stortinget. Prosessen forsinkes ofte fordi folk er uenige om trasévalg og finansiering. En rekke potensiell konflikter må ryddes av veien mellom lokale myndigheter og veiforvaltning, mellom miljø- og jordverninteresser og utbyggerinteresser, mellom de politiske partiene i kommunestyrene, i forhold til naboene, bilistene og næringslivets interesser, skriver OFV på sin hjemmeside.

Når først anleggsarbeidene kommer i gang, tar utbyggingen rundt tre år, skriver OFV. På E6 nord for Gardermoen ble det bygget én kilometer ny vei hver måned, noe som er svært raskt.

Etter Opplysningsrådet for Veitrafikken sine vurderinger, er det helt nødvendig å øke planinnsatsen på offentlige veier betydelig for å redusere gapet mellom transportbehov og veistandard.