Nyansatt adm.dir i HAB

Til å etterfølge Jan Harangen som daglig leder i HAB Construction og HAB Production, er Torbjørn Haugo ansatt.

Publisert Oppdatert

Haugo kommer fra stilling som administrerende direktør i AF Decom AS, som er en virksomhet som under hans ledelse har hatt god lønnsomhet og samtidig økt årsomsetningen fra ca. 95 til ca. 410 MNOK fra 2004 til i 2008.Haugo har dermed allerede én gang vært igjennom en slik utvikling som nå forventes i HAB.

Haugo kommer fra Dalen i Telemark og er 45 år gammel. Han har en allsidig bakgrunn og har gått gradene fra maskinkjører, anleggsleder, maskinansvarlig til å lede AF Decom AS nå. Han vil tiltre i stillingen tidlig i 2010.

HAB Production AS og HAB Construction AS er de produserende selskapene i HAB-konsernet med hovedkontor i Bærum. Selskapene driver primært som entreprenør innenfor anlegg og betong, og nyter et godt renommé blant kunder og ansatte. Virksomhetene har etter oppstarten i 2003 hatt en kraftig vekst i kombinasjon med god lønnsomhet, og omsetter nå for ca. 200 MNOK.

Selskapene har en ambisjon om å vokse kraftig de nærmeste årene, og har med gode økonomiske resultater og mange flinke folk i organisasjonen lagt et godt fundament for dette.

Selskapenes gründer, hovedeier og daglige leder, Jan Harangen, har etter eget ønske valgt å trekke seg som daglig leder etter en suksessrik oppbygging av selskapet. I stedet vil han i framtida arbeide som prosjektleder med særlig ansvar for større prosjekter i porteføljen. I tillegg vil han fortsatt delta i styret i eierselskapet HAB Invest AS, og være daglig leder i dette selskapet.