Nye krav for traktorkjøring

I følge Bondebladet vil alle med traktor som krever at man har førerrett i klasse C1, C1E, C eller CE, og som har en konstruktiv hastighet over 45 km/t, kunne bli berørt av kravet om å inneha yrkessjåførkompetanse i henhold til yrkessjåførforskriften.

Publisert Oppdatert

Med yrkessjåførkompetanse menes retten til å utføre person- eller godstransport mot vederlag ved føring av kjøretøy som krever førerrett i nevnte klasser på vei åpen for alminnelig trafikk.

For å opprettholde yrkessjåførkompetanse etter 2011 må en fornye dette ved å gjennomføre et 35 timers kurs. For mer informasjon se vegvesen.no.