Nye maskiner og stor aktivitet

Fra etableringen for fire år siden og frem til i dag er omsetningen mangedoblet og maskinparken økt betraktelig. Det er økningen i offentlig og privat utbygging som ligger til grunn for den kraftige økningen hos Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS.

aglig leder Stein-Inge Eriksen entreprenørfirmaet Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS.

aglig leder Stein-Inge Eriksen entreprenørfirmaet Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS.

Publisert Oppdatert

Fra et kontor i Drammen sentrum styrer daglig leder Stein-Inge Eriksen entreprenørfirmaet Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS. Det har han gjort siden firmaet ble etablert i 2007. Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS er en søsterbedrift av Kaare Mortensen AS og har som navnet tilsier, Oslo og Akershus som arbeidsområde.

Selskapet påtar seg det meste av oppdrag innenfor grunnarbeider, det være seg kommunaltekniske anlegg, veibygging, kabelgrøfter, fjernvarmegrøfter og grunnarbeider for nye tomtefelt. For tiden har selskapet prosjekter gående i store deler av regionen.

Økt omsetning

- Vi jobber blant annet på fjernvarmeprosjekter på både Lysaker, Lørenskog og i Asker. I tillegg er vi i sluttfasen på utbyggingen av Holmenkollen stasjon, hvor vi har hatt alt grunnarbeid. I Drøbak er vi godt i gang med grunnarbeider til et leilighetskompleks, vi har utbyggingen av en parkeringsplass på Vollen i Asker og etablering av ca. 1100 meter grøfter for fjernvarme samt VVA og grunnarbeid for leilighetsbygg på Biterud, også dette i Asker, sier Stein-Inge Eriksen. Firmaet har også en rammeavtale med Undervisningsbygg. Denne ble inngått i 2008 og gikk over to år, med opsjon på ytterligere to år.

- I forbindelse med denne kontrakten har vi ansvaret for masseutskifting i skolegårder, gartnerarbeid, oppsetting av gjerder osv. Det har vært og er en god avtale som gir et grunnlag for ordrer gjennom året, sier Eriksen. Han forteller at selskapet stort sett tar på seg oppdrag i størrelsesorden på inntil to - fem millioner kroner, men sier selvfølgelig ikke nei takk til større oppdrag. Og disse har det tydeligvis vært mange av. Første året, 2007, omsatte firmaet for 8,5 millioner kroner og i 2010 var omstetningen på ca. 75 millioner kroner.

- Min interesse er å få ting til å fungere og å tjene penger, sier Eriksen. Han regner selv på alle anbudene og kan fortelle at det er mange jobber å regne på for tiden. Eriksen har arbeidet for Kaare Mortensen AS etter at han var ferdig på teknisk fagskole i 1998. Da søsterbedriften i Drammen ble etablert i 2007 ble han ansatt som daglig leder og medeier (35 %).

Nye maskiner

Nylig overtok Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS ansatte fra entreprenørfirmaet Thirud Anlegg fra Ås, syd for Oslo (som gikk konkurs høsten 2009).

- I forbindelse med overtakelsen ansatte vi tidligere eier av firmaet, Helge Thirud, og seks andre personer fra Thirud Anlegg, sier Eriksen. Med disse sju er det totalt 25 ansatte i firmaet. I forbindelse med overtakelsen fulgte det med noen kontrakter fra pågående prosjekter, samt noe vintervedlikehold, til en verdi i størrelsesorden 5 - 6 millioner kroner. Entreprenørfirmaet fra Ås ble etablert på midten av 1970-tallet og har i likhet med Drammensfirmaet utført grunnarbeider.

Maskinparken til selskapet teller rundt 20 maskiner og er nylig utvidet med ytterligere fire Cat-gravere.

- Alle maskinene vi har er Cat, sier Eriksen. Han trekker frem god oppfølging fra selgeren hos Pon Equipment, bra service, samt ønsker fra maskinførerne som noe av årsaken til at det kun er Caterpillar i maskinparken.