Nye oppdrag til Peabs datterselskap K. Nordang

- Tilfanget av nye prosjekter viser at vi er konkurransedyktige og at vi har tillit i markedet. Dette er positive signaler for oss og vi går våren lyst i møte, sier daglig leder Kjetil Nordang i K. Nordang.

Publisert Oppdatert

K. Nordang skal utføre alt betongarbeid i forbindelse med rassikring av Fv60 mellom Stranda og Hellesylt. Arbeidene omfatter flere tekniske bygg i Streketunnelen, tunnelportal, bru og utsiktspunkt på Ljøen til verdensarvområdet og Geirangerfjorden.

Kontrakten er en enhetspriskontrakt med verdi på ca 23,4 MNOK. Oppdragsgiver er Skanska Norge og byggherre er Statens vegvesen. Arbeidene starter opp i april og skal ferdigstilles februar 2013.

Skole i Skodje

K. Nordang har også fått kontrakt på nybygg og rehabilitering av Valle skole i Skodje kommune. Kontrakten er en hovedentreprise. Den innebærer nybygg på 1220 kvm og rehabilitering av eksisterende skolebygg. Arbeidene starter i mars 2012 og skal være ferdige i februar 2013. Kontraktssum er ca. 21,2 MNOK. Byggherre er Skodje kommune.

Fiskerikai i Sogn og Fjordane

K. Nordang skal i tillegg bygge ny fiskerikai på Kalvøya i Sogn og Fjordane. Kaien har en lengde på ca. 140 meter. Byggetiden er mars 2012 til april 2013. Byggherre er Bremanger Hamn og Næring KF. Kontrakten er en totalentreprise og kontraktssummen er 28,2 MNOK.