Nytt godt kvartalsresultat for AF Gruppen

AF Gruppen leverer et stabilt godt resultat for 3. kvartal. Høy aktivitet og en solid finansiell posisjon gir et godt fundament for videre lønnsom vekst.

Publisert Oppdatert

AF Gruppen hadde en omsetning i 3. kvartal på MNOK 1 399 (1 278) og leverer et resultat før skatt på MNOK på 81 (132) i kvartalet. Dette tilsvarer en resultatmargin på 5,8 % (10,3 %). Resultat før skatt hittil i år er MNOK 254 (259).

Hittil i år er kontantstrøm fra driften MNOK 209 (576). Netto rentebærende fordringer pr. 30.09.10 var på MNOK 199 (-119), mens avkastning på gjennomsnittlig investert kapital var 35,9 % (36,2 %). Ordrereserven pr. 30.09.10 var på MNOK 6 327 (6 334).

H-verdi i 3. kvartal er 1,0 og sykefraværet er 4,2 % for den norske delen av virksomheten. Hittil i år er H-verdien 1,2 og sykefraværet 3,8 %.

- Med et godt resultat for 3. kvartal 2010 fortsetter AF Gruppen å levere stabilt gode resultater. Fortsatt har organisasjonen potensial til ytterligere forbedring av resultatene. Aktivitetsnivået er nå oppe på et historisk høyt nivå.

Ordrereserven forventes å stige fremover spesielt innenfor virksomhetsområdet Bygg, der etterspørselen etter våre tjenester er økende. Våre medarbeidere og vår finansielle posisjon gir et godt fundament for lønnsom vekst både organisk og gjennom oppkjøp, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.