Nytt om vegnormalarbeidet

Rapporten ”Fra riksveg til gate – erfaringer fra 16 miljøgater” gir gode råd om gatebredder.

Publisert Oppdatert

Gater med blandet trafikk og sentrumsfunksjoner bør ha fartsnivå 30-40 km/t. Smal kjørebanebredde inviterer til lav fart. På avlastede veger med liten trafikk kan bredden mellom kantsteinene være 5,5 m.

Bredden bør være ca 6 m i hovedgater med noe tungtrafikk og busstrafikk. I gater med mye tungtrafikk og busser bør bredden være 6-6,5 m mellom kantsteinene.

For stamveger bør bredden normalt være 6,5 m. Der fartsnivået er 30-40 og trafikkmengden er moderat er det vanligvis ikke nødvendig med sykkelfelt.