Obama bygger veier

USAs president Barack Obama vil bruke 300 milliarder kroner på å ruste opp landets veier, jernbane og flyplasser.

USA

USA

Publisert Oppdatert

Mange nordmenn er blitt imponert over veistandarden "over there" i forbindelse med ferie- og jobb-besøk. Men selv om bilens hjemland har imponerende motorveier, et godt utbygd jernbanenett og mange store flyplasser - også der det bor forholdsvis få folk - finnes det mange unntak.

Standarden er blitt klart dårligere de siste årene. Det merkes i USA at det har vært finanskrise og at fellesgoder som samferdsel har vært nedprioritert i mange år også før krisen.

Satstingen på samferdsel og ny og bedre infrastruktur gjøres i et håp om å skape flere arbeidsplasser, blant annet i anleggssektoren. De 300 milliardene er en del av en større økonomisk investeringsplan som skal gå over seks år, og som skal bidra til å stimulere økonomien, opplyser en tjenestemann i Det hvite hus, ifølge NTB.

I den nye stimuleringspakken inngår blant annet permanente skattelettelser for selskaper som satser på forskning og utvikling og skattelettelser for lønnsmottakere med middels inntekt. I tillegg skal det satses enda mer på å utvikle grønn energi, opplyser Det hvite hus.

I den nye investeringsplanen for infrastruktur foreslår Obama blant annet å bygge nye eller utbedre til sammen 240.000 kilometer med vei, 6.400 kilometer jernbane og 240 kilometer med rullebaner for fly.