Offentlige anbud opp 70 % innen bygg og anlegg

Fra siste kvartal i 2008 til første kvartal i 2009 økte det offentliges forespørsler etter tjenester innen bygg og anlegg med formidable 70 prosent. Det viser tall fra Visma. Selskapet sitter med en komplett database over alle anbudsutlysninger fra norske offentlige virksomheter.

MB Actros anlegg

MB Actros anlegg

Publisert Oppdatert

Også sammenliknet med første kvartal i 2008 er økningen påfallende. Til tross for skiftet fra høykonjunktur til finanskrise steg antallet offentlige anbud med 340 flere utlysninger til byggebransjen i første kvartal i år enn i samme periode året før. Det tilsvarer en oppgang på 22 prosent. Oppgangen er størst innen store prosjekter. Utlysning av anbud med verdi over EUs terskelverdi, som er 41 millioner kroner for bygg og anlegg, steg med 48 % fra første kvartal 2008 til første kvartal 2009.

Effekt av krisepakker?

- Det er jo nærliggende å tenke at denne utviklingen har noe med regjeringens krisepakker å gjøre. Uansett bør dette være gode nyheter både for regjeringen og bygg- og anleggsbransjen, sier Rolf Olav Johannessen i Visma. Han er daglig leder i den delen av Visma som leverer varsel om anbud fra offentlige virksomheter til private leverandører innen alle bransjer.

- Dette betyr at det er et sterkt voksende offentlig marked for tilbydere av tjenester innen bygg- og anleggsvirksomhet. De bedriftene som har god kunnskap om det offentlige markedet kan klare seg bra til tross for finanskrisen, sier Rolf Olav Johannessen, og tillegger;

- Flere medier har hatt oppslag med påstander om at det offentlige ikke benytter krisepakkene fra myndighetene. Våre tall tilsier det motsatte, og står i kontrast til det negative bildet mediene har tegnet til nå.