Økning i maskinsalget

Som de fleste i bransjen forholder vi også oss til salgstallene fra MGF, men de gir i beste fall kun en pekepinn på forskjellene fra år til år.

i fjor som tidligere år, var det beltegravere det ble solgt mest av, til sammen 1028 i følge tallene fra MGF.

i fjor som tidligere år, var det beltegravere det ble solgt mest av, til sammen 1028 i følge tallene fra MGF.

Publisert Oppdatert

En ting er sikkert når det gjelder fjorårets maskinsalg, det ble solgt flere maskiner enn i 2010. Problemet, hvis vi kan kalle det for det, med oversikten fra Maskingrossiternes Forening (MGF) er at det er flere maskinimportører som ikke får lov/kan rapportere inn salgstallene. Vi vet at det er flere aktører som selger et relativt stort antall maskiner som ikke kommer frem på oversikten. Et anslag fra vår side er at totalmarkedet for i fjor er i overkant av 15 % høyere enn tallene fra MGF.

Men så lenge det ikke finnes noen andre offisielle salgstall enn MGFs, så er det disse vi forholder oss til.

Opp og ned

I følge MGFs oversikt ble det solgt 395 flere maskiner i 2011 enn i 2010. Totalsalget i fjor endte på 2681 maskiner. Det er som tidligere år beltegravere, hjullastere og minigravere som står for den største andelen. Disse tre maskintypene står alene for 2051 solgte enheter. Det er også disse tre som det var størst endring på fra 2010. Beltegravere var opp 245, hjullastere opp 130, mens minigravere var ned 113 maskiner. Salget av hjulgravere er fortsatt på vei opp, fra 196 (2010) til 230 maskiner, og begynner å nærme seg toppåret som var 2008 med 251 solgte maskiner.

Den gruppen hvor det var størst nedgang, var minigravere på belter. Fra 2010 til 2011 gikk salget ned med 113 maskiner. Nedgangen skyldes i hovedsak at en av de store minimaskinforhandlerne rapporterte inn tallene i 2010, men ikke i 2011.

Endringer

Når dette ble skrevet, var totaltallet fra MGF 2681 solgte maskiner i 2011. Første gangen vi så på oversikten fra MGF i januar, var tallene noe lavere og fordelingen mellom de forskjellige maskingruppene noe annerledes.

Det er Prognosesenteret som behandler tallene maskinimportørene sender inn. Etter en telefonsamtale med dem, fikk vi oppklart hvorfor tallene endret seg i løpet av januar. For det første var det ikke alle importørene som hadde levert inn endelige tall og i tillegg var det noen feilregistreringer som var blitt rettet opp.