Økokrim straffer Hæhre Entreprenør

Økokrim har bøtelagt Hæhre Entreprenør as og en tidligere Mesta-ansatt for industrispionasje.

Publisert Oppdatert

Den tidligere Mesta-ansatte er nå ansatt i Hæhre Entreprenør. Disse har stjålet Mestas kalkyleverktøy og informasjon om Mestas kalkyler, og benyttet dette i Hæhre Entreprenør sitt anbudsarbeid i konkurranse med Mesta. Det skriver Mesta på sine nettsider.

Bakgrunnen for straffesaken er at Mesta i mai 2010 anmeldte tidligere ansatte og tidligere samarbeidspartnere til Økokrim for økonomisk kriminalitet mot Mesta.

Dermed gjennomførte Økokrim 1. juni 2010 razzia på flere utvalgte adresser, hvor det ble gjort omfattende databeslag.

Les også: Økokrim-aksjon mot forhenværende Mesta-ansatte

Hæhre ble ikke anmeldt av Mesta, men har kommet inn i saken gjennom Økokrims etterforskning.

Knut Harstad, daglig leder i Hæhre er uenig i Økokrims forelegg og vil ikke vedta det. De ønsker på sin side å prøve saken for retten. Forelegget er på fire millioner kroner.

Harstad mener det er uklart hvilke premisser forelegget er bygget på.

Mesta fornøyd

Mesta er tilfreds med Økokrims reaksjon i saken.

Mesta tar til etterretning at øvrige tidligere ansatte og samarbeidspartnere som ble anmeldt av Mesta ikke blir straffeforfulgt. Økokrims etterforskning, de straffbare handlingene som nå er konstatert og dokumenter som er gjort tilgjengelig for Mesta i den forbindelse, styrker den sivilrettslige saken også mot disse, hevder Mesta videre.

I den sivilrettslige saken har konsernet tatt ut søksmål mot tidligere samarbeidspartnere og tidligere ansatte for grovt illojale handlinger.

Mesta krever i søksmålet erstatning og vederlag på til sammen 407 millioner kroner.

Kravet er nylig utvidet med 60 millioner kroner som følge av nye opplysninger om verdien av den tunnelvirksomhet Hæhre Entreprenør har bygd opp basert på Mestas ressurser. Økokrims reaksjon styrker denne delen av saken vesentlig, mener konsernet.

Sivilsaken kommer opp for Asker og Bærum tingrett i mars 2012.

Les også: Betaler 153 millioner for Hæhre