Økt omsetning i bygg og anlegg

Den totale omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var på 38 milliarder kroner i 1. termin 2011, en økning på 12 prosent sammenlignet med 2010.

Publisert Oppdatert

Omsetningen innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (næring 43) var på 18 milliarder kroner i 1. termin 2011, en økning på 8,4 prosent.

I 1. termin 2011 var omsetningen innenfor oppføring av bygninger (næring 41.2) på nær 16 milliarder kroner, en økning på 18,5 prosent sammenlignet med 2010.