Økt ordrebeholdning i bygg og anlegg

Verdien av bygge- og anleggsnæringens samlede ordrebeholdning økte med 9 prosent i 1. kvartal 2010, etter å ha ligget stabilt på et lavt nivå siden 4. kvartal 2008. Ordrereserven er nå 12 prosent høyere enn den var ved utgangen av 1. kvartal i fjor.

Publisert Oppdatert

Tilgangen på nye bygge- og anleggsprosjekter flatet ut i 1. kvartal i år, etter å ha steget gjennom hele 2009. Ordretilgangen i de to siste kvartalene ligger 15 prosent under toppnivået næringen opplevde i første halvdel av 2007, målt i løpende kroner. Det er Statistisk sentralbyrå som opplyser dette.

Anlegg øker mest

Det er særlig innenfor anleggssektoren at bedriftenes ordrebeholdning har steget det siste året. Ordrereservene i anleggssektoren har steget med 27 prosent, sammenlignet med utgangen av 1. kvartal i fjor, mens beholdningen av byggprosjekter økte med 4 prosent i samme periode, målt i løpende kroner.