Omsatte for 10 prosent mindre i 2009

Foreløpige tall for 2009 viser at omsetningen innenfor bygge- og anleggsvirksomheten var på 316 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 34 milliarder kroner, eller 10,2 prosent, i forhold til 2008.

Publisert Oppdatert

Antallet foretak økte med 2,2 prosent til 49 023 i 2009. Sysselsettingen utgjorde 193 481 personer, som er en nedgang på 0,9 prosent fra 2008.

Den største næringen, spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, hadde en omsetning på 145 milliarder kroner i 2009. Dette var en nedgang på 4,8 prosent i forhold til 2008.

Næringen oppføring av bygninger hadde størst nedgang fra 2008 til 2009. Omsetningen i 2009 var på 143 milliarder kroner, svarende til en nedgang på 15,9 prosent i forhold til 2008.

Anleggsvirksomheten omsatte for 29 milliarder kroner i 2009, hvilket er 5,1 prosent mindre enn året før.