Omsetningsvekst i bygg og anlegg

Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var nesten 46 milliarder kroner i januar og februar 2012. Dette er en økning på 21,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2011.

Publisert Oppdatert

Omsetningen innenfor oppføring av bygninger var på 19 milliarder kroner i 1. termin 2012. Dette er en økning på 24,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2011.

På fylkesnivå er det bygge- og anleggsbedriftene i Oslo som har hatt den største omsetningsveksten de to første månedene i 2012. Omsetningen i hovedstaden har økt med 27 prosent fra 1. termin 2011.

Bedriftene i Oppland har hatt den laveste veksten, på 6,3 prosent, i den samme perioden.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusive merverdiavgift.