Ønsker bedre frostsikring på vegene

En ekspertgruppe ber Statens vegvesen utrede bedre frostsikring av nye veger. Prosjekteringsfeil, mangler ved byggingen og underdimensjonert drenering blir pekt på som årsaker for telehiv på enkeltpunkter på tre nye veger sist vinter. Samtidig tror de at et enklere regelverk kan være veien å gå.

Publisert Oppdatert

Det ble naturlig nok mye bråk da det ved flere helt nye veier i fjor oppsto telehiv. For å finne årsaken ble en ekspertgruppe satt ned. Det er denne gruppen som nå kommer med forslag til tiltak slik at historien ikke skal gjenta seg.

Gruppen konkluderer med at et for komplisert regelverk gir grunnlag for tolkninger og valg. Enklere retningslinjer kan være veien å gå, sier Lars Erik Hauer, direktør for Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

Telehiv på E18 Krosby - Knapstad (punkter på en nesten èn kilometer lang strekning), E16 Wøyen - Bjørum (250 meter fordelt på tre steder) og Rv2 Kløfta - Nybakk (400 meter) er undersøkt av ekspertgruppen, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

- Det er ulike forhold som har ført til telehiv. Det er registrert både prosjekteringsfeil, mangler ved byggingen av vegen og underdimensjonert drenering, heter det i rapporten.

Ekspertgruppen mener at en fullgod løsning som eliminerer telehivene på de aktuelle punktene bare kan oppnås med utskiftning av eksisterende vegoverbygning.

Strengere kontroll og forenkling av krav

Ekspertgruppen - som har hatt medlemmer fra NTNU og Statens vegvesen - har kommet med en rekke forslag til retningslinjer, prosedyrer og rutiner for prosjektering og bygging.

På kort sikt foreslås det at man setter fokus på innskjerping, tydeliggjøring og forenkling av kravene til frostsikring og strengere kontroll knyttet til av byggearbeider. Skjerpede krav til vegteknisk kompetanse, bedre kravspesifikasjoner og satsing på forskning- og utviklingsprosjekt må også inn på litt lenger sikt.

- En oppdatering av den frosttekniske grunnkompetansen i Statens vegvesen, konsulentbransjen og bygge- og anleggsbransjen generelt vil være viktig på lengre sikt, heter det i rapporten.

Ekspertgruppens arbeidet har vært gjennomført med støtte fra en ressursgruppe fra Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Maskinentreprenørenes forening (MEF) og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).