Oppdølsstranda-rapport klar

Publisert Oppdatert

Risikovurderingen av forholdene ved rv. 70 Oppdølsstranda i Sunndal er gjennomført. Rapporten fra konsulentselskapet Multiconsult er nå til vurdering i Statens vegvesen.

- Vi arbeider nå med en gjennomgang av kostnader og tidsforbruk knyttet til både Multiconsults anbefalinger og våre egne planer. Først når denne foreligger kan vi gjøre en kvalifisert vurdering om og eventuelt når vegen kan åpnes, sier fungerende regionvegsjef Knut Ivar Nauste i Statens vegvesen Region midt.

Multiconsult har gjennomgått hele rasområdet langs Oppdølstranda - og kommet med en rekke anbefalinger knyttet til rassikringstiltak.

- Parallelt med gjennomgangen av kostnader og tidsrammer fortsetter det pågående arbeid med rassikring, sier Nauste.

Statens vegvesen har også en dialog med Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) om rapporten og de anbefalte tiltakene.

I rapporten tas blant annet til orde for at sikringsarbeidet i forbindelse med tunnelutbyggingen kan overvåkes med radarvarsling som et pilotprosjekt.