Oppgang i anleggsaktiviteten

Produksjonen i anleggsnæringen har vist en oppadgående tendens det siste året. I 3. kvartal 2011 er produksjonen steget med 8,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Publisert Oppdatert

Dette viser virkedagskorrigerte tall. Fra 2. til 3. kvartal i år har aktiviteten i anleggssektoren økt med 3,5 prosent, når det korrigeres for sesongmessige variasjoner.

Ifølge sesongjusterte tall har produksjonen i byggsektoren gått ned med 1,2 prosent i 3. kvartal 2011. Også sammenlignet med samme kvartal i fjor, viser virkedagskorrigerte tall en nedgang på 1,4 prosent.

Det er særlig nybyggproduksjonen som bidrar til nedgangen. Aktiviteten innenfor nybyggnæringen har hatt en nedgang på 3,8 prosent det siste året, mens produksjonen innen rehabilitering har økt med 1,6 prosent i samme periode.

Bygge- og anleggsaktiviteten totalt har holdt seg relativt stabil det siste kvartalet. Sammenlignet med samme kvartal i 2010 har produksjonen økt med 1,2 prosent, korrigert for virkedager.