Oppgraderer sideterreng på Dovrebanen

Mesta Drift skal oppgradere og rehabilitere sideterreng og eksisterende stikkrenner på den 10 kilometer lange jernbanestrekningen mellom Tretten og Losna i Gudbrandsdalen. Kontrakten med Jernbaneverket har en verdi på ca. 22 millioner kroner.

Publisert Oppdatert

Arbeidet utføres som et ledd i Jernbaneverkets oppgradering av banenettet i Norge, og strekningen på Dovrebanen får etter dette et langt bedre utseende i tillegg til forbedret vannavløp og drenering.?

- Dette gir også mindre forurenset avrenning fra banen og sikrer også banelegemet mot utvasking, sier anleggsleder i Mesta Drift Åge Olsen.

Om lag fem Mesta-ansatte vil være involvert i arbeidet med prosjektet som startet opp 18. mai.? - Vi skal ferdigstille arbeidet 15. oktober neste år og har hatt en god start på prosjektet.

- Utfordringene ligger i at arbeidet pågår tett opp til en trafikkert jernbanestrekning og vi har lagt mye vekt på å gå igjennom alle sikkerhetskrav byggherren setter med alle involverte parter i prosjektet, sier Olsen.