Oslo blir 37 cm høyere

På grunn av landheving skifter Plan- og bygningsetaten høydesystem. Det betyr at alle høyder i våre kart øker med 37 cm fra 1. januar 2015.

Oslo blir 37 cm høyere fra nyttår. Fra venstre: Rolf Thore Bekkhus, avdelingsdirektør i Avdeling for geodata, og Rune Kjørmo, senioringeniør i Avdeling for geodata. (Foto: Plan- og bygningsetaten)
Oslo blir 37 cm høyere fra nyttår. Fra venstre: Rolf Thore Bekkhus, avdelingsdirektør i Avdeling for geodata, og Rune Kjørmo, senioringeniør i Avdeling for geodata. (Foto: Plan- og bygningsetaten)
Publisert Oppdatert
Isolinjekart: Stedsavhengige høydetillegg ved omregning mellom OLH og NN2000. (Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten)
Isolinjekart: Stedsavhengige høydetillegg ved omregning mellom OLH og NN2000. (Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten)

Skifte av høydesystem vil berøre alle som sender inn søknad om byggetillatelse eller forslag til ny reguleringsplan, eller har slike saker til behandling i Plan- og bygningsetaten. I tillegg betyr dette endringer for entreprenører og andre som jobber med bygging og landmåling i Oslo, eller som bruker høydeinformasjonen i det tekniske grunnkartet og reguleringskartet.

- For disse blir det nå viktig å undersøke hvilken høydereferanse som gjelder for de ulike dataene som brukes. Om man ikke er oppmerksom på hvilken høydereferanse som blir brukt i kart og andre data, er det fort gjort å gjøre feil her, sier senioringeniør Rune Kjørmo i Avdeling for geodata i Plan- og bygningsetaten.

Høydereferanse

Han oppfordrer alle til å være nøye med å kontrollere hvilken høydereferanse som brukes i kart og andre data.

-På den måten unngår man forsinkelser og dermed økte kostnader, sier Kjørmo.

Reguleringsplaner som allerede er vedtatt, skifter ikke høydereferanse.

Teknisk sett endres høydesystemet i de fleste kartdata og andre høydebærende data fra dagens høydesystem Oslo lokal høyde (OLH) til Normal Null (NN2000).

Vann- og avløpsetaten forbereder også overgang til NN2000 for sine kartdatasett. Etter planen skal alle kommuner i Norge over til NN2000 i løpet av få år.