Oslo Bygning ber om penger nå

Publisert Oppdatert

- Vi har hatt en positiv dialog med Choice Hotels om Engra-saken. Nå ber vi dem stå ved løftet sitt og snarest mulig overføre pengene til de fem arbeiderne som har våget å stå frem med sine krav, skriver Oslo Bygningsarbeiderforening i et brev til Petter A. Stordalen.

Brevet ble sendt til Choice Hotels torsdag ettermiddag.

FriFagbeveglese/Magasinnett.org skriver følgende:

Brevet legger vekt på den gode dialogen fagforeningen har hatt med Stordalen og Choice Hotels etterat Økokrom gikk til aksjon på byggeplassen Ansgar Hotell i Oslo i mai. Kravet fra de fem medlemmene i foreningen, er i alt 1.448.661 kroner.

De faktiske forholdene

Choice beklaget allerede 30.juni at det har vært vanskelig å finne fram til de faktiske forhold i saken, og ba om hjelp til å klargjøre dette. I samme brev ble løftene om å rydde opp i sosial dumping dersom ikke byggherre eller entreprenør gjorde det, opprettholdt.

Nå har både byggherre og entreprenør kommet med sine versjoner. Disse kan ikke rokke ved funnene Arbeidstilsynet og Økokrim hentet inn under aksjonen, skriver Oslo Bygningsarbeiderforening.

Vil ikke betale

Entreprenøren Engra har stilt seg uforstående til fagforeningens krav. Firmaet minner om at de ansatte både har fått reise, mat og bolig og hevder at de også har fått utbetalt penger kontant.

Ingen kontantbetaling kan dokumenteres, og utgifter til mat og reise skal betales både etter den norske allmenngjøringsforskriften i byggebransjen og EUs utstasjoneringsdirektiv, skriver Oslo Bygningsarbeiderforening.

Falske kontrakter

Revisorrapporten, som byggherren Real Invest Holding ville støtte seg til, kom fra Bosnia først 23. september. Den oppgir helt andre arbeidstider og dermed timelønner enn de som ble dokumentert av Arbeidstilsynet og Økokrim, og viser til arbeidskontraktene som Engra la fram for UDI. Det var blant annet mistanke om at disse kontraktene var falske som førte til aksjonen ved Ansgar Hotell i mai.

- I politiavhørene som fulgte aksjonen til Arbeidstilsynet og Økokrim, er disse kontraktene blitt forelagt våre medlemmer. Alle konkluderte at arbeidskontraktene oppgir langt høyere timelønn enn hva som faktisk har vært tilfelle, og dermed er forfalskninger. Dette er desto mer alvorlig ettersom kontraktene er signert av noen helt andre enn arbeiderne selv, skriver foreningen.

Fem modige

Det er kun fem av de bosniske arbeiderne som har våget å organisere seg og stå fram med sine krav. Tre av dem er fortsatt i Norge, fordi de har fått annet arbeid. To er tilbake i Bosnia, uten visum til Norge. Disse er utsatt for et så stort press at en nå har meldt seg ut av foreningen.

- Vi opprettholder likevel kravet hans, og ber om at pengene blir holdt av i en kortere periode, slik at han får tid til å tenke over hva han ønsker å gjøre, skriver Oslo Bygningsarbeiderforening.

Utspillet er nå Petter Stordalens. Og det står altså ikke om mer enn 1,5 millioner. Fordi så mange ansatte ikke har ønsket eller våget å fremme krav.