Oslo Vei AS bruker sykkel til interntransport på Lambertseter

Oslo Vei AS tenker miljø og bruker sykkel som fremkomstmiddel på Lambertseter mellom riggen i Cecilie Thoresens vei og anleggene på Lambertseter.

Publisert Oppdatert

Oslo Vei AS skal på oppdrag fra Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten skifte ut eksisterende vannledninger med nye rør flere steder på Lambertseter.

Anleggsarbeidene vil foregå i Skiferveien, Gamlehagen, Radarveien, Raschs vei, Kåres vei, Cecilie Thoresens vei og Østerlisvingen.

Utskiftingen vil i hovedsak skje ved utblokking av de gamle vannrørene, og trekking av nye rør gjennom de gamle rørtraseene. Metoden innebærer at man slipper å grave opp hele grøfta for å legge nye rør, og i stedet graver man groper for å sette ned maskinene som kan blokke ut de gamle rørene og trekke nye gjennom. Utblokking innebærer derfor mindre sjenanse for beboerne i området, samtidig innebærer det mindre utslipp til det ytre miljø ved at det ikke blir behov for bortkjøring av masser slik som ved tradisjonell graving.

Oslo Vei AS er sertifiserte som Miljøfyrtårn og etterstreber å finne de mest miljøvennlige løsninger på sine anlegg. For ytterligere å forsterke miljøprofilen, har Oslo Vei AS valgt å utstyre prosjektet på Lambertseter med sykler for interntransport mellom riggen og anleggsarbeidene.

Oslo Vei AS har nylig etablert seg med en rigg i Cecilie Thoresens gate vis-a-vis Lambertseter senter.