Oslo Vei konkurs

Bystyret i Oslo har fredag sagt nei til å gå inn med 103 millioner kroner for å redde driften i Oslo Vei. Dermed måtte styret begjære oppbud for selskapet.

Publisert Oppdatert

Oslo Vei AS

Oslo Vei AS er en norsk entreprenørbedrift som formelt ble etablert 4. april 2001 som en fortsettelse av Oslo Veivesen. Veivesenet var tidligere en etat i Oslo kommune og har en historie som strekker seg 150 år tilbake i tid. Oslo Veis virksomhet omfatter i dag entreprenørtjenester, service- og vedlikeholdsoppdrag, pukk- og asfaltproduksjon og autoriserte verkstedtjenester. Antall ansatte var i 2011 ca. 200, og omsetningen på ca. 560 millioner kroner (2010).

Oslo Vei er i dag et entreprenørselskap som driver ordinær forretningsmessig virksomhet primært i Oslo. Alle selskapets aksjer eies av Oslo kommune, og dets største kunde er Bymiljøetaten, som er den forvaltningsmessige etterfølgeren til Oslo Veivesen.

Kilde: Wikipedia

Det er økonomisk kollaps som nå medfører denne triste meldingen like før jul for de ansatte. Det har lenge gått rykter om dårlig økonomisk styring i selskapet, men det var først i månedsskiftet september/oktober at realiteten begynte å åpenbare seg. Da var også hele styret skiftet ut.

Styret i Oslo Vei anbefalte eieren, Oslo kommune, om å spytte inn 103 millioner kroner i ny egenkapital, samt 40 millioner kroner i støtte til avvikling av Huken pukkverk. All egenkapital er nå borte og bedriften har null likviditet i uke 51.

Under en ekstraordinær generalforsamling fredag formiddag ble dette avslått idet bystyret frykter at hjelpen ikke vil være nok og at det vil være høy risiko for at samme situasjon vil oppstå senere.

Få timer etter ble det avholdt styremøte i Oslo Vei og beslutningen om oppbud ble tatt.

Bedriften har aldri - helt siden etableringen i 2001 - levert en krone i utbytte og selv om styret nå mener at de kan gå i pluss fra 2015 er det lite trolig at de kan gi noen avkastning.

Det har blitt rettet sterk kritikk mot det tidligere styret om hvordan økonomien har blitt ivaretatt og næringsbyrådet varsler nå full oppvask. Til media uttaler byråd Hallstein Bjercke at han har vondt av situasjonene de ansatte har havnet i, men sier han har plikt til å ivareta kommunens verdier på best mulig måte. Han mener det er sterkt kritikkverdig at Oslo Vei ikke har varslet Oslo kommune om de økonomiske problemene på et tidligere tidspunkt.

På sine nettsider har Oslo Vei hele tiden vært sparsommelige med opplysninger og henviser til at de ikke ønsker å kommentere saken som er av "forretningsmessig karakter".

Det har også vært en rekke innsigelser mot at Oslo Vei har drevet utenfor kjerneområdene ved bl.a. tomtekjøp for boligutvikling samt at flere investeringer er gjort ved å bruke kassakreditt og at disse investeringene - bl.a. TT-Teknikk - har levert dårligere resultater enn forventet.

Oslo Vei har ansvaret for brøying og vedlikehold av veier i Oslo-området.

Oslo Truck Center - Norges største Renault-forhandler - er et datterselskap av Oslo Vei.

De ansatte vil få opplysninger om lønn på et orienteringsmøte mandag, men hva som vil skje med øvrig drift vil bli opp til bostyrer.