Oslos nye landemerke

Is, boller og hornmusikk, det var rene 17. mai-stemningen i Oslo fredag 26. august. Statens vegvesen hadde ikke ”spart på noe” da åpningen av Nordenga bru skulle markeres.

Fra åpningen av Nordenga bru. Til venstre Stein Fyksen, Statens vegvesen, Magnhild Meltveit Kleppa, samferdselsminister og Lars Aksnes, fungerende vegdirektør.

Fra åpningen av Nordenga bru. Til venstre Stein Fyksen, Statens vegvesen, Magnhild Meltveit Kleppa, samferdselsminister og Lars Aksnes, fungerende vegdirektør.

Publisert Oppdatert

Fakta om Nordenga bru

Lengde: 306 meter (ståldelen over sporområdet er 160 meter).

Høyde: 35 meter.

Bredde: 23,6 meter.

Kjørebanen ligger 7 meter over bakken på det høyeste punktet.

Stålkonstruksjonen alene veier 1970 tonn.

Består av to adskilte deler; én for biltrafikk og én for gående og syklende.

Forventet gjennomsnittstrafikk: 15-20 000 biler i døgnet (etter at hele Bjørvika-utbyggingen er ferdig).

Byggekostnad: 550 millioner kroner.

Arbeidene ble påbegynt i 2009.

Åpnes for gående og syklende 26. august.

Åpnes etter planen for biltrafikk 30. august.

Nordenga bru strekker seg over sporområdet til Oslo S, og binder sammen "den nye bydelen" Bjørvika og Gamle Oslo.

Til åpningen kom samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, byrådsleder Stian Berger Røsland, prosjektleder Stein Fyksen, Statens vegvesen, fungerende veidirektør Lars Aksnes og mange flere. I strålende solskinn ble snor klippet, taler holdt, Kampen janitsjar spilte marsjer, Haddy N'jie sang og en del barn og ungdom showet.

Brua, som er blitt et nytt landemerke i hovedstaden, vil gi en mer effektiv trafikkavvikling, ved at den overtar rundt halvparten av trafikken som i dag går over Bispelokket/Nylandsbrua og videre på Ring 1.

Med Nordenga bru på plass kan arbeidet med å rive Bispelokket og utbyggingen av de nye bygatene i Bjørvika startes.

Nordenga bru har en egen fem meter bred gang- og sykkelvei. Denne vil betraktelig forbedre forholdene gående og syklende, som tidligere måtte hele veien rundt Oslo S eller via Gamlebyen for å komme til fjorden.

Veien videre - de nye bygatene

Byggingen av Nordenga bru er en del av E18 Bjørvikaprosjektet, som hadde byggestart høsten 2005. Første etappe gikk ut på å få bundet sammen Festningstunnelen i vest og Ekebergtunnelen i øst med en 1 100 meter lang senketunnel.

Etter at tunnelen åpnet for trafikk høsten 2010, markerer åpningen av Nordenga bru nå oppstarten av prosjektets etappe 2: Arbeidet med de nye bygatene, som vil pågå frem mot 2015. Dronning Eufemias gate blir den nye hovedgaten gjennom Bjørvika; en 43,2 meter bred og 700 meter lang aveny som vil inneholde trikketrasé, bilvei med kollektivfelt og sykkelfelt i begge retninger, samt to fortau.

Allerede senhøsten 2011 påbegynnes rivningen av Bispelokket, som vil foregå etappevis. Østre del rives først.