OSSA bygger tunnel gjennom Sørkjosfjellet

Det spanske selskapet Obras Subterráneas (OSSA) signerte torsdag den 28. august kontrakten med Statens vegvesen om bygging av den 4,6 kilometer lange tunnelen gjennom Sørkjosfjellet.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak og Iñigo Núñez Blanco i OSSA signerte torsdag den 28. august kontrakten om bygging av tunnel gjennom Sørkjosfjellet.
Regionvegsjef Torbjørn Naimak og Iñigo Núñez Blanco i OSSA signerte torsdag den 28. august kontrakten om bygging av tunnel gjennom Sørkjosfjellet. Foto: Foto: Torild Heimdal / Statens vegvesen
Publisert Oppdatert

- Nå gleder vi oss til å komme i gang. Først skal vi gjennomføre samhandlingsmøter med entreprenøren, og så regner vi med at arbeidet starter i slutten av september, sier prosjektleder Gudmund Løvli.

Foruten selve tunnelen skal selskapet også bygge ca. én kilometer veg utenfor tunnelen. Kontrakten har en verdi på drøye 415 millioner kroner (eks. mva.).

I sommer fikk Statens vegvesen tilbud fra fire entreprenører på byggingen. Foruten OSSA leverte også NCC, Marti IAV og Veidekke tilbud på den samme strekningen.

Det var også ganske store forskjeller i pristilbudene. NCC lå denne gangen høyest med 523 millioner kroner - altså mer enn 100 millioner kroner dyrere enn OSSA.

Tryggere og bedre veg

Tunnelen gjennom Sørkjosfjellet er en del av prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen. Prosjektet omfatter også en utbedring av vegen mellom Langli og Langslett, inkludert krysset E6/fv. 866.

Den nye vegen vil gi langt bedre framkommelighet og redusere transportavstandene mellom Troms og Finnmark. Prosjektet er beregnet å koste nærmere 900 millioner kroner, og finansieres i sin helhet av statlige midler.

Flaskehals for transporten

Dagens E6 går over Sørkjosfjellet. Strekningen utgjør ca.10,5 km, den er svingete med bratte bakker. Flere steder er det fartsbegrensninger med anbefalt hastighet 40 km/t. En av stigningene er oppe i 9%. Strekningen er i dag en flaskehals, spesielt for tungtransport og kollektivtrafikk.

E6 er hovedvegforbindelsen gjennom Troms fylke i nord-sør retning, og Sørkjosfjellet er eneste innenlands vegforbindelse mellom de nordligste kommunene i Troms fylke og Finnmark.

Bygging av tunnel gjennom Sørkjosfjellet vil gi en mye bedre framkommelighet, redusere transportavstandene mellom Troms og Finnmark, og ikke minst eliminere antall stenginger av fjellet fordi mange tunge kjøretøy må ha assistanse.

Prosjektet omfatter tunnel gjennom Sørkjosfjellet og utbedring av veg Langli-Langslett, inkludert kryss E6/fv. 866 Langslett.
Prosjektet omfatter tunnel gjennom Sørkjosfjellet og utbedring av veg Langli-Langslett, inkludert kryss E6/fv. 866 Langslett.