Østre Aker vei stenges i tre år

Fra 12. juli stenges Østre Aker vei ved Økern i tre år. Frem til 2013 skal trafikken til og fra Østre Aker vei i stedet ledes over et forsterket lokalvegsystem på Hasle, Valle og Ulven. Omleggingen er en del av vegprosjektet Ring 3 Ulven–Sinsen.

Publisert Oppdatert

- I løpet av de neste tre årene skal Statens vegvesen bygge to tunneler, nytt lokalvegsystem på Økern og ferdigstille ny Økern T-banestasjon - samtidig med at rundt 100.000 biler passerer området hver dag, sier kommunikasjonsrådgiver Rikke H. Brouer.

Betydelig redusert fremkommelighet helgen 9.-12. juli

For å sikre fremkommeligheten for trafikantene i området mens Østre Aker vei er stengt har Statens vegvesen bygget et forsterket lokalvegsystem på Hasle, Valle og Ulven. Dette vegsystemet skal kobles på det eksisterende vegsystemet i løpet av helgen 9.-12. juli.

- Fra fredag 9. juli kl. 2000 til mandag 12. juli kl. 0600 vil det bli betydelig redusert fremkommelighet i hele Økern-området. Statens vegvesen anbefaler derfor sterkt at trafikantene velger andre ruter eller fremkomstmidler denne helgen, sier Brouer.

Mye ny skilting

- Trafikkomleggingen er veldig komplisert og skjer i et av Oslos mest trafikkerte områder. Sikkerheten til trafikanter og anleggsarbeidere er imidlertid høyt prioritert. Vi ber derfor trafikantene om å være oppmerksomme på nye skilt og nedsatt fartsgrense.

Fra mandag morgen og frem til 2013 stenges en 400 meter lang strekning av Østre Aker vei og erstattes av 1,5 km nybygd midlertidig veg.

- Det midlertidige vegsystemet er bygd for å tåle samme trafikkmengde som Østre Aker vei. Likevel må bilistene regne med kødannelser og forlenget rushtid, blant annet på grunn av nedsatt fartsgrense og lengre kjøreveg, forteller Brouer.

Hun legger til at det erfaringsvis er mye kø rett etter endring av kjøremønster. Etter hvert vil imidlertid trafikantene venne seg til de nye vegene, slik at det blir mindre kø og trafikken flyter bedre.

Endringer i kollektivtilbud og gang- og sykkelveg

Flere bussholdeplasser i Økern-området vil bli flyttet som følge av trafikkomleggingen. Informasjon om holdeplasser og rutetider finnes på www.ruter.no og www.trafikanten.no. Endringer på gang- og sykkelvegnettet vil bli skiltet.