Øveraasen AS:

Øveraasen viser vei

Flere nye produkter, modernisering av eksisterende produktsortiment og forsterkning i salgsorganisasjonen. Øveraasen skal intensivere satsningen på snøryddingsutstyr for vei i 2014.

Nyansatt salgssjef Erik Abrahamsen (t.v.) og daglig leder og eier Thor Arve Øveraasen.

Nyansatt salgssjef Erik Abrahamsen (t.v.) og daglig leder og eier Thor Arve Øveraasen.

Publisert Oppdatert
Gjøvikbedriften skal intensivere satsingen på snøryddingsutstyr for vei.

Gjøvikbedriften skal intensivere satsingen på snøryddingsutstyr for vei.

I følge Øveraasen er det gått mer enn 90 år siden firmaet konstruerte og bygde verdens første snøplog for montering på biler. Siden den gang, og i de seneste 15-20 år, har bedriften opparbeidet seg en posisjon som verdensledende produsent av snøryddingsutstyr for flyplasser. Resultatet er at i dag har mange av verdens mest kjente flyplasser utstyr fra Øveraasen.

"Sort uten salt"

Noe av denne egenutviklede teknologien, ønsker nå firmaet å overføre til veisektoren. Under Vinterdagene på Lillehammer, en konferanse/maskinutstilling som arrangeres av Statens vegvesen 11. - 13. februar i år, lanseres det komplette konseptet "Sort uten salt".

Konseptet består av en elementplog med slapseskjær og en etterhengt kraftig roterende børste. Plogen har blitt gitt navnet Odin og børsten Balder og i følge Øveraasen - like sterke som de gamle guder i norrøn mytologi.

Med dette konseptet ryddes veibanen i fire trinn:

1: Hovedskjæret (Odin) tar unna den største mengden av snø.

2: Rester og slaps fjernes med slapseelementene, som er en integrert del av hovedskjæret.

3: En kraftig, roterende børste (Balder) føyer seg effektivt etter sporslitasjen / veibanens profil og fjerner de siste rester.

4: Om nødvendig, sprayes veibanen med en liten mengde saltløsning.

Ved å benytte metoden med mekaniske fjerningen av snø og slaps beskrevet i trinn 1- 3, kan mengden av salt kan reduseres betydelig i forhold til hva man er vant til tidligere. Resultatet er vesentlige forbedret friksjon og kjøreforhold, i tillegg oppnår man en stor miljøgevinst ved reduksjon av saltmengden, i følge Øveraasen.

Ploger

Børsten Balder kan utrustes med saltløsningsspreder, med opp til tre filers arbeidsbredde uten sprederarmer. Bredde og mengde justeres automatisk og kan GPS-styres for enkel bruk, rapportering og dokumentering. Væskeløsningstanken plasseres på lasteplanet på selve brøytebilen.

- Øveraasens diagonal og spissploger skal også i fremtiden danne en viktig del av selskapets plogsortiment og vi er i ferd med å gjennomføre en rekke forbedringer med tanke på egenskaper og moderne produksjonsrutiner, sier utviklingssjef Jan Ivar Thorsrud. Spesiellt fremhever han integrasjonen av Turbovingen på spissplogene, som gir reduksjon i oversprut og bedrede kasteegenskaper.

Øveraasens hjullastermonterte snøfresere moderniseres i tråd med endrede krav til avgass- og utslippsverdier. Først ute er UTV 300, som leveres med MTU dieselmotorer i henhold til Euro4 (TIER 4). Utvalget består i dag av to-trinns unit snøfresere fra 180 hk til 700 hk, samt to utgaver av Twin Spin-typen med inntil 630 hk.

- Vi ønsker at bedriften i løpet av overskuelig framtid gjeninntar rollen i Skandinavia som en av de ledende leverandører av vintervedlikeholdsutstyr i de fleste kategorier. Med trygg forankring i vår tradisjon, særledes dyktige medarbeidere, førsteklasses moderne produkter samt pålitelig service, er vi overbevist om at målsetningen skal nås innenfor de frister vi har satt oss, sier Thor Arve Øveraasen, tredje generasjon i Gjøviksbedriften.

Øveraasens diagonal- og spissploger skal også i fremtiden danne en viktig del av selskapets plogsortiment.

Øveraasens diagonal- og spissploger skal også i fremtiden danne en viktig del av selskapets plogsortiment.