Veidekke:

Parkeringshus i fjell for 950 biler

Veidekke bygger parkeringshus i Akslafjellet i Ålesund.

Veidekke Entreprenør skal bygge parkeringsplass for Aksla Parkering AS.
Veidekke Entreprenør skal bygge parkeringsplass for Aksla Parkering AS.
Publisert Oppdatert

Veidekke Entreprenør har inngått kontrakt med Aksla Parkering AS om bygging av parkeringshus i fjellet Aksla i Ålesund. Oppdraget er en totalentreprise verdt kr 212 millioner kroner ekskl. mva.

Parkeringshuset blir liggende i sentrum av Ålesund, dels under byparken og dels under fjellet Aksla. Veidekke skal bygge to parallelle fjellhaller med parkering i tre etasjer, separat inn-/ og utkjøringstunnel, kjøreramper mellom etasjer og haller, samt to gangtunneler med tilhørende heis-/ og trappesjakter. Rundt 950 biler skal kunne parkere i det nye anlegget når det står ferdig.

Prosjekteringen er påbegynt og selve byggearbeidene starter i løpet av januar 2014. Parkeringshuset skal være klart til bruk innen sommeren 2016.