PEAB bygger gangbro på Etterstad

For 16,211 millioner kroner skal PEAB bygge gangbru over jernbanen på Etterstad i Oslo. Vegvesenet forlanger at brua skal være klar til bruk innen 15. september neste år, men PEAB tar sikte på å bli ferdig allerede 1. august.

Publisert Oppdatert

Valget av entreprenør kommer neppe overraskende på noen. Den eneste konkurrenten PEAB hadde var Veidekke, som lå over 34 prosent høyere ved anbudsåpningen. Det er Våre veger som melder dette.

Brua skal etablere forbindelse mellom Etterstad og en ny bydel som vokser opp i Kværnerdalen. Å krysse jernbanen i dette området er et privilegium for dem som har full førighet i beina. På en strekning på ca. to kilometer er det nå en eneste krysningsmulighet, og den er bare tilgjengelig for folk som kan gå i trapper.