Peab først ute på Statnetts gigantutbygging

Peab Anlegg er første entreprenør som utfører arbeider på Statnetts milliardutbygging i Nord-Norge.

Prosjektet krever god koordinering og planlegging da eksisterende strømførende linjer vil være i drift under hele prosjektet.
Prosjektet krever god koordinering og planlegging da eksisterende strømførende linjer vil være i drift under hele prosjektet. Foto: Statnett
Publisert Oppdatert

Peabs oppdrag på Kvanndal stasjon

Grunnarbeider for kontrollhus og apparatanlegg

Grensesnittkontroll innenfor grunnarbeider

Midlertidige anleggsfasiliteter

Sprengning 50.000m3

Permanente gjerder for fallsikring

Interne anleggsveier på stasjon

Grunnarbeider for interne veier og tilkomst

Grøfte- og VA-arbeider

Mengde graving: 35.000m3

Mengde knusing: 40.000m3

Statnett har fått konsesjon fra NVE på å bygge og drifte en 150 km lang ny 420 kV-ledning fra Ofoten til Balsfjord. Prosjektet er kostnadsestimert til 3,2 - 3,7 milliarder kroner.

Peab Anlegg er tildelt det første oppdraget i utbyggingen, grunnarbeider ved Kvanndal stasjon, for en verdi av 25 millioner kroner. Arbeidene startet tidlig i mai, og ferdigstilles i slutten av oktober.

- Et givende prosjekt

- Som Nordens samfunnsbygger er det selvsagt givende å arbeide på et prosjekt som har så stor betydning for mange mennesker, sier distriktssjef Martin Carrick i Peab Anlegg.

Kvanndal stasjon er et lite hjerte i linjestrekket for Nord-Norge, og fordeler strøm både nordover, vestover og sørover.

- Streiker denne stasjonen, er stort sett hele Nord-Norge mørklagt, uttalte olje- og energiminister Tord Lien den 8. mai på den offisielle åpningen av prosjektet.

Omfattende grunnarbeider

Peab skal tilvirke et nytt massedeponi på 16 000 m2, en 16 000 m2 stor tomt for apparatpark og 3000 m2 for nytt kontrollhus. Grunnarbeidene ved Kvanndal stasjon er omfattende, så entreprisen er todelt, kontra ved stasjonene i Ofoten, Bardufoss og Balsfjord.

- Prosjektet krever god koordinering og planlegging da eksisterende strømførende linjer vil være i drift under hele prosjektet. Det betyr strenge regler for sikkerhet og vakthold, både rundt ferdsel og utførelse av arbeider i nærheten av linjene, sier Martin Carrick.

Engasjement for Narvik

Peab har vært entreprenør i flere store bygg- og anleggsprosjekter i Narvik de siste tre årene, blant annet for Northland Resources, Jernbaneverket og LKAB. I mai ble det klart at Peabs datterselskap Bjørn Bygg skal bygge Nye Narvik Torv, som vil gi Narviks innbyggere en helt ny møteplass i sentrum av byen.

- Gjennom våre prosjekter her har vi opparbeidet en sterk tilknytning og et engasjement for Narvik, fastslår Carrick.

Ofoten - Balsfjord er første del av ny 420 kV-ledning som er konsesjonssøkt helt til Hammerfest i Finnmark. Konsesjon fra Balsfjord og nordover ble påklaget og ligger hos Olje- og energidepartementet for endelig avklaring. En avklaring her er ventet i 2015.
Ofoten - Balsfjord er første del av ny 420 kV-ledning som er konsesjonssøkt helt til Hammerfest i Finnmark. Konsesjon fra Balsfjord og nordover ble påklaget og ligger hos Olje- og energidepartementet for endelig avklaring. En avklaring her er ventet i 2015. Foto: Statnett