Sokna får miljøgate:

Peab i full gang med oppgradering

Sommeren 2014 skal Sokna sentrum fremstå i ny, tidsriktig drakt.

Slik blir Sokna til sommeren. Ny fylkesvei og jernbanebru sees til høyre i bildet. Miljøgata (riksvei 7) går rett fram gjennom Sokna.
Slik blir Sokna til sommeren. Ny fylkesvei og jernbanebru sees til høyre i bildet. Miljøgata (riksvei 7) går rett fram gjennom Sokna.
Publisert Oppdatert

Riksvei 7 går tvers gjennom sentrum av Sokna. Her bygger Peab miljøgate, på oppdrag fra Statens vegvesen. Veien er tungt trafikkert, med blant annet helgetrafikk til og fra Gol, Hemsedal og Geilo. I tillegg er det en av hovedfartsårene mellom Bergen og Oslo. Miljøgata skal bidra til tryggere gjennomfartstrafikk og et hyggeligere sentrum, med blant annet fortau og lysmaster på begge sider av veien.

- Vi skal også anlegge grøntarealer mellom veien og fortauene, pluss belegningsstein på deler av fortauet, forteller assisterende prosjektleder Henrik Lia i Peab.

Betongbru og ny fylkesvei

Samtidig med miljøgata bygger Peab ny betongbru over jernbanen. Prosjektet skal også flytte den delen av fylkesvei 178 som går fra riksveien og til jernbanebrua. Veien flyttes lenger vekk fra sentrum og bygges med en ekstra sving før den treffer riksveien.

- Det vil bidra til lavere hastigheter og et tryggere sentrum for befolkningen på Sokna, sier Henrik Lia.

Hele miljøgateprosjektet har en verdi på 49,5 MNOK eks mva.

HMS-ansvarlig Ingar Gaaserud på plass der Peab bygger ny bru over jernbanen.
HMS-ansvarlig Ingar Gaaserud på plass der Peab bygger ny bru over jernbanen.