Peab med stor HMS-aksjon

Forrige uke startet Peabs HMS-aksjon "Tenk først". Aksjonen varer i to uker og målet er å skape større bevissthet om sikkerhet på arbeidsplassen.

Publisert Oppdatert

I 2012 går Peab et steg videre for å forebygge ulykker. I perioden 11. - 22. juni gjennomføres en to ukers HMS-aksjon under betegnelsen ''Tenk først'', med ekstra fokus på arbeidsmiljøspørsmål.

I denne perioden vil en rekke aktiviteter vil bli gjennomført, deriblant at ledelsen og sjefer besøker byggeplasser for å gjennomgå regler, planer, utfordringer og tiltak knyttet til HMS. Det vil også bli foretatt vernerunder.

''Tenk først'' skal gi større bevissthet om sikkerhet på arbeidsplassene, blant annet ved å gjennomgå og implementere nye HMS-regler.

- Sikkerhet har høy prioritet i Peab, og vi jobber kontinuerlig for å forebygge risiko i arbeidsmiljøet. Målet er nå at våre nye HMS-regler skal følges 100 prosent. Ledelsens engasjement er viktig, og under besøkene på arbeidsplassene i fokusukene blir ledelsens beslutninger rundt sikkerhet fulgt opp, sier administrerende direktør Petter Moe i Peab Bygg.

Peab har et mål om at alle prosjekter skal gjennomføres uten personskader og uten varige skader på det ytre miljø.

- Vi håper disse to ukene i enda sterkere grad vil føre til at alle Peab-medarbeidere tenker seg om og har sikkerhet som høyeste prioritet, sier HMS-sjef Ingun Rosenberg.